Skip to main content

Vergoedingen en tarieven Fysio-Aktief

Of uw zorgverzekeraar de kosten van fysiotherapie vergoedt, is afhankelijk van hoe u bent verzekerd. Heeft u naast de verplichte basisverzekering ook een aanvullende verzekering, dan komt u in aanmerking voor vergoeding van onze (manueel) fysiotherapeutische behandelingen.

Of maak online een afspraak via ons patiëntportaal.

Overeenkomsten met verzekeraars

Wij hebben voor 2024 met alle verzekeraars zorgovereenkomsten gesloten. Hierin zijn de behandeltarieven vastgelegd. De vergoeding voor fysiotherapie verschilt per zorgverzekering. Check daarom voor uw behandeling uw verzekeringspolis of kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl.

Bent u verzekerd of heeft u geen aanvullende verzekering met dekking voor fysiotherapie ? dan dient u de behandeling direct per pin te betalen. Voor niet verzekerde zorg gelden de vrije tarieven voor fysiotherapie, deze staan tevens vermeld in de wachtkamer.

Medische fitness

Voor deelname aan medische fitness of medische trainingstherapie betaalt u maandelijkse lidmaatschapskosten. Hiervoor hebben wij verschillende abonnementen:

(tarieven geldig vanaf 1-1-2024)

 • Fysio-Aktief Fit

  1 uur medische fitness per week

  51 euro per vier weken met een jaarcontract
 • Fysio-Aktief Fit

  2 uur medische fitness per week

  85 euro per vier weken met een jaarcontract
 • Fysio-Aktief Fit Flex

  1 uur medische fitness per week

  56,70 euro per vier weken. Tussentijds opzegbaar
 • Fysio-Aktief Fit Flex

  2 uur medische fitness per week

  90,70 euro per vier weken. Tussentijds opzegbaar

Beweegprogramma's

Voor een aantal beweegprogramma's bestaat er een vergoeding vanuit uw zorgverzekeraar (copd zorg, claudicatio). Individuele (medisch noodzakelijke) fysiotherapeutische zorg wordt gedekt vanuit de aanvullende zorgverzekering. Voor deelname aan een beweegprogramma betaalt u een eigen bijdrage.

Deze vergoeding tool wordt verzorgd door Zorgpremies.nl

Betalingsvoorwaarden

Indien u verhinderd bent, vragen wij u de afspraak tenminste 24 uur van tevoren af te zeggen. Als u de afspraak niet 24 uur van te voren afzegt, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. De nota’s van uw behandeling worden zo mogelijk direct doorgestuurd naar uw zorgverzekeraar. Als u niet verzekerd bent voor fysiotherapie of uw vergoeding voor fysiotherapie is overschreden, dan krijgt u de nota per email toegestuurd. De nota’s dienen betaald te worden binnen 14 dagen onder vermelding van het factuurnummer.

Fysio-Aktief den Hollander & Verbeek: IBAN: NL48INGB0004959542.
Indien betaling binnen de genoemde termijn uitblijft, zijn wij genoodzaakt u een herinnering te sturen. Als de betaling uitblijft, wordt de vordering overgedragen aan het incassobureau. U bent dan naast het verschuldigde bedrag ook de volledige vergoeding van de buitengerechtelijke WIK verschuldigd (wet incassokosten).

De weg naar een betere gezondheid

Bent u benieuwd of de therapeuten van Fysio-Aktief u kunnen helpen? Heeft u een specifieke klacht of doorverwijzing van een arts of specialist? Neem nu contact met ons op en maak een eerste afspraak. De therapeuten van Fysio-Aktief staan voor u klaar!

Of maak online een afspraak via ons patiëntportaal.