Aktief programma’s

Fysio-Aktief heeft diverse beweegprogramma’s ontwikkeld voor specifieke doelgroepen. Het programma heeft een looptijd van drie of zes maanden. Vooraf wordt er met uw fysiotherapeut diverse doelen opgesteld.

Onze beweegprogramma’s:

– Cardiovasculair risicomanagement
Diabetes Aktief
– Gewicht in evenwicht
– Kids-Aktief
– Long/COPD Aktief
– Onco-Aktief
– Rug Revalidatie Training
– Medische training/fitness
– Special fitness

Tijdens deze beweegprogramma’s wordt u, naast uw fysiotherapeut, tevens begeleid door een diëtiste, psycholoog of praktijkverpleegkundige. Training, coaching en leefstijlverandering staan centraal tijdens deze beweegprogramma’s.

De kosten van de programma’s kunt u deels vanuit uw zorgverzekering betalen (afhankelijk van uw zorgpolis). Daarnaast is er altijd een eigen bijdrage aan verbonden. Dit is afhankelijk van het soort en de looptijd van het programma. Bel ons voor meer informatie.

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)

Uit wetenschappelijk onderzoek (Williams 2001, Pate 1995, Halbert 1997) is gebleken dat een actieve levensstijl het risico op hart- en vaatziekten aanzienlijk kan verlagen. Het beweegprogramma Cardiovasculair risicomanagement richt zich op het in kaart brengen van uw risicofactoren en het aanpassen van uw levensstijl om die risico’s te verkleinen.

Uw fysiotherapeut brengt uw gezondheid in kaart en helpt u bij het opstellen van een trainingsprogramma. Tijdens het beweegprogramma wordt er samengewerkt met een praktijk ondersteunend hulpverlener of met uw huisarts.

Afhankelijk van de ernst en de risico’s wordt er gekozen voor een programma van drie of zes maanden.

Diabetes Aktief

Dit beweegprogramma is speciaal voor diabetes type 1 en type 2 patiënten. Gedurende drie maanden wordt u begeleid door een diabetesverpleegkundige (eventueel huisarts), een diëtiste en de fysiotherapeut. Na dit programma is er de mogelijkheid om onder begeleiding van de fysiotherapeut verder te gaan met beweging.

Dit programma wordt aanbevolen door de diabetes vereniging Nederland en door de Zorgcirkels Woerden.

Gewicht in evenwicht

Afvallen en daarna op gezond gewicht blijven is niet gemakkelijk. De oorzaak ligt vaak in verkeerde gewoontes en patronen. Het doorbreken van die patronen vraagt om aanpak vanuit verschillende disciplines. In dit programma (van 12 weken) staat daarom beweging, voeding en gedrag centraal.

In groepsverband wordt u begeleid door een fysiotherapeut, diëtiste en een coach/psycholoog. Na dit programma wordt het natraject gestart, waarin het trainen wordt voortgezet.

Meld u direct aan en neem contact op met Fysio-Aktief.

Kids in Balans & Coach Yourself

Kids in Balans (8 t/m 12 jr.) en het Coach Yourself  (12 t/m 16 jr.) zijn beiden beweegprogramma’s ontwikkeld voor kinderen met ernstig overgewicht. Door het eet- en leefgedrag te veranderen komen lengte en gewicht meer in balans waardoor de gezondheid verbetert en mogelijke klachten verdwijnen. Voeding, beweging en gedrag staan samen centraal.

De kinderen worden vooraf, tijdens en na het 4 maanden programma uitvoerig getest en gemeten op conditie en lichaamssamenstelling. Dit traject wordt begeleid door onze kinderfysiotherapeut, diëtiste en pedagoge in samenwerking met het Beweegteam Woerden en de GGD.

Het programma bestaat uit:
-Beweeglessen
-Coaching (kind en ouder)
-Voedingsbegeleiding
-Instroom en kennismaking in sportverenigingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fysio-Aktief en vragen naar Yoeki Keijzer (fysiotherapeut)

Kids in Balans - Flyer 2016-3        Kids in Balans - Flyer 2016-3 2

Coach Yourself - Flyer 2016        Coach Yourself - Flyer 2016 nieuw2

Long/COPD Aktief

Patiënten met COPD hebben te maken met verminderde long- en ademfunctie. Om optimaal met deze aandoening om te gaan is dit trainingsprogramma een goede aanpak. In samenwerking met uw huisarts of praktijkondersteuner wordt er tijdens de intake gestart met testen en meten van het uithoudingsvermogen en belastbaarheid. Op basis van die resultaten wordt er gekozen voor een kort (3 maanden) of een langdurig traject van begeleiding.

Naast de fysieke training wordt er ook gewerkt aan ademtherapie en ontspanningsoefeningen. Fysio-Aktief is aangesloten bij het COPD-netwerk Utrecht.

Onco-Aktief

Dit beweegprogramma is speciaal ontwikkeld voor mensen die in een behandeltraject zitten voor kanker. Tijdens of gedurende een chemokuur kan de fysiotherapeut u begeleiden om uw conditie te behouden of te verbeteren.

Voorbeelden van problemen zijn:
– pijn;
– spanningsklachten;
– stug littekenweefsel;
– huidveranderingen;
– stijfheid van gewrichten;
– lymfoedeem (vochtophoping);
– spierzwakte;
– conditieverlies en – vermoeidheid.

Heeft u vragen over dit beweegprogramma? Neem contact op met onze praktijk.

Rug Revalidatie Training (RRT)

Heeft u last van lage rugpijn? Rug Revalidatie Training is een oefenprogramma waarin duurkracht, coördinatie en lenigheid van de wervelkolom getraind zal worden. Er is een onderscheid tussen specifieke en aspecifieke rugklachten. Als er daadwerkelijke schade is in de wervelkolom is er sprake van specifieke rugklachten. Een hernia is hierbij een bekend voorbeeld.

Aspecifieke klachten rugpijn is pijn waarbij de schade niet of niet duidelijk aanwezig is. De klachten komen voort uit overbelasting of te zwakke rompspieren (rug- en buikspieren). Dit programma is ingericht voor mensen met (chronisch) aspecifieke rugklachten.

Na een intake wordt er gekozen voor een kort (3 maanden), middel (6 maanden) of een lang (12 maanden) traject.

Medische training/fitness

Wilt u uw conditie verbeteren? Of wilt u uw spierkracht opbouwen? In het trainingsprogramma medische training/fitness traint u in kleine groepjes van 8-10 mensen (Small Group Training) onder begeleiding van een fysiotherapeut.

Tijdens een intakegesprek worden uw doelen bepaald en gedurende de training wordt uw programma opgebouwd en aangepast.

Bel voor meer informatie naar Fysio-Aktief.

Special Fitness

Special Fitness is een sport- en bewegingsprogramma voor mensen met een verstandelijke beperking. Tijdens dit programma worden er getraind, de lenigheid geoefend en spellen met elkaar gedaan. Het trainen gebeurt in kleine groepjes onder directe begeleiding van een fysiotherapeut of een docent lichamelijke opvoeding.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.